این گروه شامل محصولات Chassis-based بوده و امکان استفاده از 2، 4 و یا 8 عدد Blade را تحت مدل­های 2000 و 4000 با حداکثر   1,120 T

ارائه می­کند.

تمرکز اصلی این گروه از محصولات، ارائه قابلیت دسترس ­پذیری بسیار بالا به همراه توان پردازشی مجتمع ­شده جهت استفاده از طیف وسیعی از

ماژول­ های F5، با هدف برآورده نمودن نیازمندی مشتریان مختلف Large Size می­ باشد.

 

محصولات سری VIPRION (جهت استفاده در سناریوهای Carrier-grade)

Single Intel 10-core Xeon processor Up to four B2250 blades Up to twoB 2250 blades
64GB RAM 4U industry standard rack-mount chassis 2U industry standard rack-mount chassis
One 800GB solid state drive 80 PLUS Gold Certified power supplies
Four 40GbE ports
48M concurrent connections with 80Gbps of L4 throughput

 

Two Intel 12-core processors Up to eight B4450 blades to achieve maximum throughout Up to four B4450 blades
256GB RAM Up to 48 vCMP instances 7U industry standard rack-mount chassis
1.2 TB solid state drive 16U industry standard rack-mount chassis Industry-first 40GbE and 100Gbe (QSFP28) ports
Two 100GbE ports and Six 40GbE ports 80 PLUS Gold Certified power supplies