02176871880

تماس با ما

ایمیل آدرس

sg@sapras.co.ir

Blog

رم سرور نسل ۶

 

PN : 593339-B21

memory سرور HP با ظرفیت  4GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

ML370 G6, SL160z G6, SL2x170z G6, WS460c G6, BL2x220c G6 G7, BL490c G6 G7, DL170e G6, DL360 G7, DL380 G7, DL980 G7, SL390s G7

پارت‌نامبرها: 593339-B21 Option Part
 595424-001 Spare Part
591750-071 Assembly Part
مشخصات فنی: Proliant Memory Category
Genuine HP Memory Sub-Category
 PC3-10600 Generation
4GB Memory Size
DDR3 SDRAM Memory Technology
1333MHz Memory Speed
Registered Signal Processing

 

PN : 500660-B21

memory سرور HP با ظرفیت  4GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

BL280c G6 G7, BL460c G6 G7, DL1000 DL120 G6 G7, DL160 G6 G7, DL160se G6 G7, DL170h DL180 G6 G7, DL320 G6 G7, DL360 G6 G7, DL370 G6 G7, DL380 G6 G7, ML150 G6 G7, ML330 G6 G7, ML350 G6 G7, ML370 G6

پارت‌نامبرها: 500660-B21 (1 module per Kit) Option Part
501535-001 Spare Part
500204-061 Assembly Part
مشخصات فنی: Proliant Memory Category
Genuine HP Memory Sub-Category
1066MHz Generation
4GB (1 x 4GB) Storage Capacity
DDR3 DRAM Technology
1066MHz (PC3-8500R-7) Memory Speed

 

PN : 500662-B21

memory سرور HP با ظرفیت  8GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

BL280c G6 G7, BL460c G6 G7, DL1000 DL160 G6 G7, DL160se G6 G7, DL170h DL320 G6 G7, DL360 G6 G7, DL370 G6 G7, DL380 G6 G7, ML350 G6 G7, ML370 G6

پارت‌نامبرها: 500662-B21 (1 x 8GB) Option Part
501536-001 (1 x 8GB) Spare Part
500205-071 (1 x 8GB) Assembly Part
مشخصات فنی: Proliant Memory Category
Genuine HP Memory Sub-Category
1333MHz Generation
8GB (1 x 8GB) Storage Capacity
DDR3 DRAM Technology
1333MHz (PC3-10600R-9) Memory Speed

 

PN : 500666-B21

memory سرور HP با ظرفیت  16GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

BL460c G6 G7, DL360 G6 G7, DL370 G6 G7, DL380 G6 G7, ML350 G6 G7, ML370 G6

پارت‌نامبرها: 500666-B21 (1 module per Kit) Option Part
501538-001 (1 module per Kit) Spare Part
500207-071 (1 module per Kit) Assembly Part
مشخصات فنی: Proliant Memory Category
Genuine HP Memory Sub-Category
1066MHz Generation
16GB (1 x 16GB) Storage Capacity
DDR III SDRAM Technology
1066MHz (PC3-8500) Memory Speed

 

PN : 500668-B21

memory سرور HP با ظرفیت  1GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

BL280c G6 G7, BL460c G6 G7, DL1000 DL120 G6, DL160 G6 G7, DL160se G6 G7, DL170h DL180 ,G6 G7, DL320 G6 G7, DL360 G6 G7, DL370 G6 G7, DL380 G6 G7, ML150 G6 G7, ML330 G6 G7 ML350 G6 G7, ML370 G6

پارت‌نامبرها: 500668-B21 (1 module per Kit) Option Part
500668-S21 (1 module per Kit) HP SmartBuy Part
501539-001 (1 module per Kit) Spare Part
500208-061 (1 module per Kit) Assembly Part
مشخصات فنی:
Proliant Memory Category
Genuine HP Memory Sub-Category
1333MHz Generation
1GB (1 x 1GB) Storage Capacity
Unbuffered ECC DIMM Technology
1333MHz (PC3-10600E-9) Memory Speed
Single Rank Rank

 

PN : 500670-B21

memory سرور HP با ظرفیت  2GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

BL280c G6 G7, BL460c G6 G7, DL1000 DL120 G6, DL160 G6 G7, DL160se G6 G7, DL170h DL180 G6 G7, DL320 G6 G7, DL360 G6 G7, DL370 G6 G7, DL380 G6 G7, ML150 G6 G7, ML330 G6 G7, ML350 G6 G7, ML370 G6

پارت‌نامبرها: 500670-B21 (1 module per Kit) Option Part
500670-S21 (1 module per Kit) HP SmartBuy Part
501540-001 (1 module per Kit) Spare Part
500209-061 (1 module per Kit) Assembly Part
مشخصات فنی:
Proliant Memory Category
Genuine HP Memory Sub-Category
1333MHz Generation
2GB (1 x 2GB) Storage Capacity
Unbuffered ECC DIMM Technology
1333MHz (PC3-10600E-9) Memory Speed

 

 

PN : 500672-B21

 

memory سرور HP با ظرفیت  4GB، با سرورهای زیر سازگار می‌باشد:

BL280c G6 G7, BL460c G6 G7, DL1000 DL120 G6, DL160 G6 G7, DL160se G6 G7, DL170h DL180 G6 G7, DL320 G6 G7, DL360 G6 G7, DL370 G6 G7, DL380 G6 G7, ML150 G6 G7, ML330 G6 G7, ML350 G6 G7, ML370 G6

پارت‌نامبرها: 500672-B21 (1 module per Kit) Option Part
500672-S21 (1 module per Kit) HP SmartBuy Part
501541-001 (1 module per Kit) Spare Part
500210-071 (1 module per Kit) Assembly Part
مشخصات فنی:
Proliant Memory Category
Genuine HP Memory Sub-Category
1333MHz Generation
4GB (1 x 4GB) Storage Capacity
Unbuffered ECC DIMM Technology
1333MHz (PC3-10600E-9) Memory Speed
  Dual Rank Rank

 

سبد خرید فروشگاه بستن