شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

فروشگاه سرور HPE Proliant – فورتینت و سیسکو

021-76871880

هارد درایو

تاریخ انتشار : 2020/05/10

هارد درایور سرور

1-هارد های نسل 6          2- هارد های نسل 7        3-هارد های نسل 8                 4-هارد های نسل 9

برخی از مشتریان