شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تامین و نگهداری تجهیزات F5 – Fortinet – HPE

021-76871880

کارت شبکه نسل ۱۰

تاریخ انتشار : 2020/10/05

 

کارت شبکه(NIC):

 NIC یا Network Interface Card به معنی کارت رابط شبکه می‌باشد، کارت شبکه از اجزای داخلی سرور است که برای برقراری ارتباط از طریق شبکه با رایانه دیگر استفاده می‌شود.

کارت شبکه تنها مؤلفه برای برقراری ارتباط یا اتصال به شبکه است. کارت‌های شبکه‌ که با سیم به شبکه متصل می‌شوند، از کابل RJ-45 برای اتصال استفاده می‌کنند.

کارت‌های شبکه معمولاً دو لایه اول مدل OSI ، یعنی لایه فیزیکی و لایه پیوند داده را پیاده‌سازی می‌کنند که از protocol های  اترنت استفاده می‌کنند.

 

Part Number(s)

647594-B21

Specifications

Server Adapter

Category

Ethernet Adapter

Sub-Category

331T

Generation

PCIe 2.0 x4

Interface Type

10/100/1000Base-T

Network Technology

Standup

Form Factor

RJ-45 (Four)

Connector

 

Part Number(s)

811546-B21

Specifications

Network Adapter

Category

Ethernet Adapter

Sub-Category

366T

Generation

PCIe 2.1 x4 Low Profile

Interface Type

10/100/1000

Network Technology

Plug-in Card

Form Factor

RJ-45 (Four)

Connector

 

Part Number(s)

615732-B21

Specifications

Server Adapter

Category

Ethernet Adapter

Sub-Category

332T

Generation

1GB 332T 2-Port

Network Controller

4Gbps Aggregate

Data Rate

1GB/s

Transfer Rate

PCIe 2.0

Bus Type

RJ-45 (Two)

Connector

 

Part Number(s)

652497-B21

Specifications

Server Adapter

Category

Ethernet Adapter

Sub-Category

361T

Generation

Network Adapter

Device Type

Plug-in Card

Form Factor

PCI Express 2.0 x4

Interface Type

1GB/s

Data Transfer Rate

Two Ports RJ-45

Connector

 

Part Number(s)

867707-B21

Specifications

Server Adapter

Category

Ethernet Adapter

Sub-Category

521T

Generation

Network Adapter

Device Type

Plug-in Card

Form Factor

PCI Express 3.0 x8

Interface Type

10 Gigabit Ethernet, Ethernet 10GBase-T

Data Link Protocol

2 Port

Ports

Wired

Connectivity Technology

 

Part Number(s)

656596-B21

Specifications

Server Adapter

Category

Ethernet Adapter

Sub-Category

530T

Generation

Network Adapter

Device Type

Ethernet 10GBase-T

Interface

Plug-in Card

Form Factor

PCI Express 2.0 x8

Interface Type

10 Gigabit Ethernet, Ethernet 10GBase-T

Data Link Protocol

10Gb Ethernet

Ports

Wired

Connectivity Technology

 

 

Part Number(s)

652503-B21 

Specifications

Server Adapter

Category

Ethernet Adapter

Sub-Category

530SFP+

Generation

Ethernet 10Gb 2-Port 530SFP+ Adapter

Model

10Gb Ethernet

Interface

Plug-in Card

Form Factor

PCI Express 3.0 x8

Interface Type

10GB/s

Data Transfer Rate

Wired

Connectivity Technology

 

Part Number(s)

813661-B21

Specifications

Server Adapter

Category

Ethernet Adapter

Sub-Category

535T

Generation

10Gb Ethernet

Interface

Plug-in Card

Form Factor

PCI Express 3.0 x8

Interface Type

10GB/s

Data Transfer Rate

2

Ports

 

Part Number(s)

727055-B21
Specifications
Server Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
562SFP+ Generation
PCI Express 3.0 x 8 Interface
Plug-in Card Form Factor
10 Gigabit Ethernet Data Link Protocol
10GB/s Data Transfer Rate
Wired Connectivity Technology
Ports Ports

 

Part Number(s)
817738-B21
Specifications
Server Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
562T Generation
Ethernet 10GBase-T Interface
Plug-in Card Form Factor
10 Gigabit Ethernet, Ethernet 10GBase-T Data Link Protocol
PCI Express 3.0 x4 Interface Type
Wired Connectivity Technology
2 Port Ports

 

Part Number(s)
817718-B21
Specifications
Server Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
631SFP28 Generation
PCI Express 3.0 x 8 Interface
Plug-in Card Form Factor
2 Ports

 

Part Number(s)
817753-B21
Specifications
Server Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
640SFP28 Generation
PCI Express 3.0 x 8 Interface
Plug-in Card Form Factor
2 Ports
SFP Expansion Slot Type
Optical Fiber Media Type Supported

 

Part Number(s)
867328-B21
Specifications
Server Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
621SFP28 Generation
PCI Express 3.0 x 8 Interface
Plug-in Card Form Factor
2 Ports

 

Part Number(s)
665240-B21
Specifications
Server Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
366FLR Generation
Intel I350 Network Controller
PCI Express x4 Host Interface
10/100/1000Base-T Network Technology
FlexibleLOM Form Factor
Twisted Pair Media Type Supported
Yes Network (RJ-45)
4 Network (RJ-45) Ports

 

Part Number(s)
700759-B21
Specifications
Server Adapter Category
FlexFabric Adapter Sub-Category
533FLR-T Generation
FLR-T Network Adapter Type
Plug-in Card Form Factor
PCI Express 2.0 x8 Interface Type
10GB Ethernet x2 Ports
Ethernet 10GBase-T Cabling Type
Gigabit LAN 10 Gigabit LAN Data Link Protocol
10GB/s Data Transfer Rate
Wired Connectivity Technology

 

Part Number(s)
700751-B21
Specifications
Server Adapter Category
FlexFabric Adapter Sub-Category
534FLR Generation
Broadcom BCM57810S Network Controller
PCI Express 2.0 x 8 Host Interface
Plug-In Card Form Factor
2 Ports
10GB/s Data Transfer Rate
Wired Connectivity Technology

 

 

Part Number(s)
817721-B21
Specifications
Server Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
535FLR Generation
FlexibleLOM Form Factor
PCI Express 3.0 x8 Interface Type
2 Ports
10GB/s Data Transfer Rate

 

Part Number(s)
764302-B21
Specifications
Server Adapter Category
FlexFabric Adapter Sub-Category
536FLR-T Generation
FLR-T Network Adapter Type
 lug-in Card Form Factor
PCI Express 3.0 x8 Interface Type
10GBase-T x4 Ports
10 Gigabit Ethernet Data Link Protocol
10GB/s Data Transfer Rate
Wired Connectivity Technology
RJ-45 Connector Type

 

Part Number(s)
817709-B21
Specifications
Server Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
631FLR-SFP28 Generation
Network Adapter Type
FlexibleLOM Form Factor
PCI Express 3.0 x 8 Interface Type
2 Ports

 

Part Number(s)
817749-B21
Specifications
Server Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
640FLR-SFP28 Generation
Network Adapter Type
Plug-in Card Form Factor
PCI Express 3.0 x 8 Interface
2 Ports
SFP Expansion Slot Type
Optical Fiber Media Type Supported

 

Part Number(s)
727054-B21
Specifications
Server Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
562FLR Generation
Network Adapter Type
SFP+ Connector Type
Plug-In Card Form Factor
10Gbps Data Transfer Rate
10 Gigabit Ethernet Data Link Protocol
PCI Express 3.0 x8 Interface Type
Wired Connectivity Technology
2 Port Quantity

 

Part Number(s)
817745-B21
Specifications
Server Adapter Category
Ethernet Adapter Sub-Category
562FLR Generation
PCI Express 3.0 x8 Interface Type
10Gb Ethernet Interface
FlexibleLOM Form Factor
10GB/s Data Transfer Rate
2 Ports

 

Part Number(s)
867334-B21
Specifications
Proliant Controller Category
Network Adapter Sub-Category
622FLR-SFP28 Generation
Network Adapter Product Type
PCI Express 3.0 x8 Interface
FlexiibleLOM Form Factor
2-Port Ports

 

برخی از مشتریان