شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تامین و نگهداری تجهیزات F5 – Fortinet – HPE

021-76871880

Gen 10

تاریخ انتشار : 2019/10/23
 

Power سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

Power500W  در سرور اچ پی سری G10 مورد استفاده قرار می گیرد.

 500W

P/N:865408-b21

 

 

 

Power سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

Power800W در سرور اچ پی سری G10 مورد استفاده قرار می گیرد.


 

800w

P/N:865414-b21

 

 

 

Power سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 10 می باشد.

Power1600W  در سرور اچ پی سری G10 مورد استفاده قرار می گیرد.


 

1600w

P/N:830272-b21  

 

 

 

برخی از مشتریان