رم سرور اچ پی مدل DIMMs با ظرفیت   1 GB به منظور   استفاده در سرور HP نسل 5 می باشد.

رم اچ پی 1 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

  ram

 PN:397409-B21 

 

جزییات رم اچ پی 1 GB – DDR 2

ظرفیت

1 GB

پهنای کانال ارتباطی

x 2

RANK

1

نوع حافظه

DDR2

 

رم سرور اچ پی مدل DIMMs با ظرفیت   2 GB به منظور   استفاده در سرور HP نسل 5 می باشد.

رم اچ پی 2 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 ram 

PN:397411-B21 

 

جزییات رم اچ پی 2 GB – DDR 2

ظرفیت

2 GB

پهنای کانال ارتباطی

2 x

RANK

1

نوع حافظه

DDR2

 

رم سرور اچ پی مدل DIMMs با ظرفیت   2 GB به منظور   استفاده در سرور HP نسل 5 می باشد.

رم اچ پی 2 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 ram 

PN:461826-B21 

 

جزییات رم اچ پی 2 GB – DDR 2

ظرفیت

2 GB

پهنای کانال ارتباطی

2 x

RANK

1

نوع حافظه

DDR2

 

رم سرور اچ پی مدل DIMMs با ظرفیت   4 GB به منظور   استفاده در سرور HP نسل 5 می باشد.

رم اچ پی 4 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

ram 

PN:397413-B21 

 

جزییات رم اچ پی 4 GB – DDR 2

ظرفیت

4 GB

پهنای کانال ارتباطی

2 x

RANK

1

نوع حافظه

DDR2

 

رم سرور اچ پی مدل DIMMs با ظرفیت   4 GB به منظور   استفاده در سرور HP نسل 5 می باشد.

رم اچ پی 4 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

ram 

PN:461828-B21 

 

جزییات رم اچ پی 4 GB – DDR 2

ظرفیت

4 GB

پهنای کانال ارتباطی

2 x

RANK

1

نوع حافظه

DDR2

 

رم سرور اچ پی مدل DIMMs با ظرفیت   8 GB به منظور   استفاده در سرور HP نسل 5 می باشد.

رم اچ پی 8 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

ram 

PN:397415-B21 

 

جزییات رم اچ پی 8 GB – DDR 2

ظرفیت

8 GB

پهنای کانال ارتباطی

2 x

RANK

1

نوع حافظه

DDR2

 

رم سرور اچ پی مدل DIMMs با ظرفیت   8 GB به منظور   استفاده در سرور HP نسل 5 می باشد.

رم اچ پی 8 گیگا بایت در سرورهای اچ پی سری DL , ML , BL مورد استفاده قرار می گیرد.

 

  ram 

PN:466440-B21 

 

جزییات رم اچ پی 8 GB – DDR 2

ظرفیت

8 GB

پهنای کانال ارتباطی

2 x

RANK

1

نوع حافظه

DDR2