شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تامین و نگهداری تجهیزات F5 – Fortinet – HPE

021-76871880

Gen 8

تاریخ انتشار : 2019/10/22

FAN سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

Fan سرور HP در سرور DL 380 G7 مورد استفاده قرارمی گیرد.

766201 

P/N:766201-B21 

 

 

FAN سرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

Fan سرور HP در سرور DL 360 G7 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

532149 

P/N:532149-001

 

 FANسرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

Fan سرور HP در سرور ML 110 G7 مورد استفاده قرار می گیرد.

644758

 P/N:44758-001

 

 FANسرور اچ پی به منظور استفاده در سرور HP نسل 7 می باشد.

Fan سرور HP در سرور ML 110 G7 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

766201 

P/N:591208-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برخی از مشتریان