شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تامین و نگهداری تجهیزات F5 – Fortinet – HPE

021-76871880

نوشته هایی با برچسب "اتک"

آسیب پذیری CVE-2020-1350 در بحران dns

آسیب پذیری CVE-2020-1350 در بحران dns     آخرین بروزرسانی  مایکروسافت  برای آسیب پذیری CVE-2020-1350 منتشرشده است ،این آسیب پذیری از نوع  RCE و دارای  Rate: CVSS10.0می باشد که هکر می تواند از راه دورDNS server  ویندوز را با استفاده از worm  مورد حمله قرار دهد. گفتنیست این مسئله ناشی از نقص در اجرای نقش […]

ادامه مطلب

برخی از مشتریان