شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تامین و نگهداری تجهیزات F5 – Fortinet – HPE

021-76871880

نوشته هایی با برچسب "حمله جدید JackHammer"

JackHammer چیست ؟

JackHammer چیست ؟   JackHammer نسخه جدیدی از باج افزار که با مکانیزم تلفیقی FPGA-CPU حافظه کامپیوتر را مورد حمله قرار می دهد.   تشخیص حمله JackHammer به دلیل دسترسی مستقیم FPGA به منابع سیستم بسیار مشکل است. حمله های نوع JackHammer تا دوبرابر از حمله هایی که فقط به CPU میشود سریعتر می باشند. […]

ادامه مطلب

برخی از مشتریان