شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تامین و نگهداری تجهیزات F5 – Fortinet – HPE

021-76871880

نوشته هایی با برچسب "سرور و ذخیره ساز TAPE"

سرور و ذخیره ساز TAPE

ذخیره ساز TAPE ذخیره ساز TAPE  چیست ؟ ذخیره ساز TAPE تکنولوژی های به کار رفته در tape و LTO شامل فشرده سازی ،پارتیشن بندی ورمزگزاری میباشد کار tape ها بیشتر پشتیبانی و بایگانی کردن اطلاعات میباشد، وهنوز ارگانهایی وجود داردند که Tape را به عنوان محل اصلی ذخیره و ضبط اطلاعات ترجیح می دهند […]

ادامه مطلب

برخی از مشتریان