شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تامین و نگهداری تجهیزات F5 – Fortinet – HPE

021-76871880

نوشته هایی با برچسب "پرداخت وام به هکر ها"

100 میلیون دلار جایزه پرداخت شده – یک میلیون دلار برای هکرها

100 میلیون دلار پرداخت شده – یک میلیارد دلار برای هکرها     صد میلیون عدد عظیم است. امروز ما با همه هکرهای خود نقطه عطف فوق العاده صد میلیون دلاری جایزه را جشن می گیریم. هک برای خوب! با این حال باید بدانیم که فقط در حال پیشرفت هستیم. دنیای دیجیتال هنوز ایمن و […]

ادامه مطلب

برخی از مشتریان