شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تامین و نگهداری تجهیزات F5 – Fortinet – HPE

021-76871880

نوشته هایی با برچسب "FortiGuard،تهدیدات امنیتی،"

Forti Guard چگونه تهدیدات امنیتی را بررسی می کند؟

  به دلیل همه گیری جهانی ، تقریباً دو سوم شرکت ها،نیمی یا بیشتر کارمندان خود را به کار از راه دور منتقل کرده اند. به عنوان مثال شصت و دو درصد از آمریکایی های شاغل ، می گویند که در طول بحران پاندمی از خانه کار کرده اند و از 13 مارس تا 2 […]

ادامه مطلب

برخی از مشتریان