شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

شرکت فنی مهندسی ساپرا صنعت

تامین و نگهداری تجهیزات F5 – Fortinet – HPE

021-76871880

هارد سرور اچ پی نسل 6

تاریخ انتشار : 2020/05/04

هارد سرور اچ پی نسل 6

برای خرید هارد سرور اچ پی اینجا را کلیک کنید.

 

هارد سرور اچ پی

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت 600 GB ،سرعت چرخش10K)10000rpm) و2.5 اینچی میباشد.

 

PN: 581286-B21

Part Number(s)
581286-B21Option Part#
581311-001Spare Part#
597609-003Assembly Part#
599476-003Assembly Part#
619286-003Assembly Part#
EG0600FBDBUModel#
EG0600FBDSRModel#
EG0600FBLSHModel#
Specifications
Proliant HardDriveCategory
10KSub-Category
600GBCapacity
Serial Attached SCSIInterface Type
Dual PortPorts
6GB/sSpeed

هارد سرور

خرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پی

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت450 GB ،سرعت چرخش10K(10000rpm) و2.5 اینچی میباشد.

 

PN: 581284-B21

Part Number(s)
581284-B21Option Part#
581310-001Spare Part#
597609-002Assembly Part#
599476-002Assembly Part#
619286-002Assembly Part#
EG0450FBDBTModel#
EG0450FBDSQModel#
EG0450FBLSFModel#
Specifications
Proliant HardDriveCategory
10KSub-Category
450GBCapacity
Serial Attached SCSIInterface Type
Dual PortPorts
6GB/sSpeed

 

 

خرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پی

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت300 GB ،سرعت چرخش10K(10000rpm) و2.5 اینچی میباشد. 

PN: 507127-B21

Part Number(s)
507127-B21Option Part#
507284-001Spare Part#
518011-002Assembly Part#
EG0300FARTTModel#
Specifications
Proliant HardDriveCategory
10KSub-Category
300 GBCapacity
Serial Attached SCSIInterface Type
Dual PortPorts
6GB/sSpeed

 

 

خرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پی

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت146 GB ،سرعت چرخش15K(15000rpm) و2.5 اینچی میباشد. 

PN: 512547-B21

Part Number(s)
512547-B21Option Part#
512744-001Spare Part#
512544-002Assembly Part#
GH0146FAQREModel#
Specifications
Proliant HardDriveCategory
15KSub-Category
146 GBCapacity
Serial Attached SCSIInterface Type
Dual PortPorts
6GB/sSpeed

 

 

خرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پی

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت146 GB ،سرعت چرخش10K(10000rpm) و2.5 اینچی میباشد. 

PN: 507125-B21

 

Part Number(s)
507125-B21Option Part#
507283-001Spare Part#
518194-001Assembly Part#
DG0146FARVUModel#
Specifications
Proliant HardDriveCategory
10KSub-Category
146 GBCapacity
Serial Attached SCSIInterface Type
Dual PortPorts
6GB/sSpeed

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت72 GB ،سرعت چرخش15K(15000rpm) و2.5 اینچی میباشد. 

PN: 512545-B21

Part Number(s)
507125-B21Option Part#
507283-001Spare Part#
518194-001Assembly Part#
DG0146FARVUModel#
 Specifications
Proliant HardDriveCategory
15KSub-Category
72 GBCapacity
Serial Attached SCSIInterface Type
Dual PortPorts
6GB/sSpeed

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت500 GB ،سرعت چرخش7.2K(7200rpm) و2.5 اینچی میباشد. 

PN: 507610-B21

Part Number(s)
507610-B21Option Part#
508009-001Spare Part#
507609-001Assembly Part#
MM0500FAMYTModel#
Specifications
Proliant HardDriveCategory
7.2KSub-Category
500 GBCapacity
Serial Attached SCSIInterface Type
Dual PortPorts
6GB/sSpeed

 

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت500 GB ،سرعت چرخش7.2K(7200rpm) و2.5 اینچی میباشد.

PN: 507750-B21

  Part Number(s)
507750-B21Option Part#
507750-S21SmartBuy Part#
508035-001Spare Part#
507749-001Assembly Part#
614828-002Assembly Part#
MM0500EBKAEModel#
MM0500EANCRModel#
  Specifications
Proliant HardDriveCategory
7.2KSub-Category
500 GBCapacity
Serial ATAInterface Type
SupportedPorts Native Command Queuing
3GB/sSpeed

 

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت160 GB ،سرعت چرخش7.2K(7200rpm) و2.5 اینچی میباشد. 

PN: 530888-B21

Part Number(s)
530888-B21Option Part#
530932-001Spare Part#
507749-002Assembly Part#
VM0160EASRPModel#
 Specifications
Proliant HardDriveCategory
7.2KSub-Category
160 GBCapacity
Serial ATAInterface Type
SupportedPorts Native Command Queuing
3GB/sSpeed

 

 

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت250 GB ،سرعت 5.4K(5400rpm) و2.5 اینچی میباشد. 

PN: 460355-B21

Part Number(s)
460355-B21Option Part#
460426-001Spare Part#
488410-002Assembly Part#
GJ0250EAGSQModel#
 Specifications
Proliant HardDriveCategory
5.4KSub-Category
250 GBCapacity
Serial ATAInterface Type
SupportedPorts Native Command Queuing
3GB/sSpeed

هارد سرور اچ پی – Hp Hdd

 

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت120 GB ،سرعت 5.4K(5400rpm) و2.5 اینچی میباشد. 

PN: 458924-B21

 Part Number(s)
458924-B21Option Part#
459322-001Spare Part#
464340-001Assembly Part#
488410-001Assembly Part#
GJ0120CACZTModel#
GJ0120CAGSPModel#
  Specifications
Proliant HardDriveCategory
5.4KSub-Category
120 GBCapacity
Serial ATAInterface Type
SupportedPorts Native Command Queuing
1.5GB/sSpeed

خرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پی

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت60 GB ، و2.5 اینچی میباشد. 

PN: 572071-B21

Part Number(s)
572071-B21Option Part#
572252-001Spare Part#
570774-001Assembly Part#
MK0060EAVDRModel#
  Specifications
Proliant Solid DriveCategory
Solid State DriveSub-Category
60 GBCapacity
SATAInterface Type
MDLLevel
3GB/sSpeed

خرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پیخرید هارد سرور اچ پی

 

 

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت120 GB ، و2.5 اینچی میباشد. 

PN: 572073-B21

Part Number(s)
572073-B21Option Part#
572253-001Spare Part#
570774-002Assembly Part#
MK0120EAVDTModel#
  Specifications
Proliant Solid DriveCategory
Solid State DriveSub-Category
120 GBCapacity
SATAInterface Type
MDLLevel
3GB/sSpeed

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت600 GB ،سرعت 15K(15000rpm) و 3.5 اینچی میباشد.

PN: 516828-B21

Part Number(s)
516828-B21Option Part#
517354-001Spare Part#
533871-003Assembly Part#
516810-003Assembly Part#
516828-S21SB#
EF0600FATFFModel#
EF0600FARNAModel#
 Specifications
Proliant HardDriveCategory
15KSub-Category
600GBCapacity
SASInterface Type
Dual PortPorts
6GB/sSpeed

هارد سرور اچ پی – Hp Hdd

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت450 GB ،سرعت 15K(15000rpm) و 3.5 اینچی میباشد. 

PN: 516816-B21

 Part Number(s)
516816-B21Option Part#
517352-001Spare Part#
516810-002Assembly Part#
533871-002Assembly Part#
516816-S21SB#
EF0450FARMVModel#
EF0450FATFEModel#
 مشخصات فنی
Proliant HardDriveCategory
15KSub-Category
450GBCapacity
SASInterface Type
Dual PortPorts
6GB/sSpeed

 

 

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت GB 300،سرعت 15K(15000rpm) و 3.5 اینچی میباشد.

 

PN: 516814-B21

Part Number(s)
516814-B21Option Part#
516814-S21Option Part#
517350-001Spare Part#
417192-004Assembly Part#
462587-003Assembly Part#
EF0300FATFDModel#
Specifications
Proliant HardDriveCategory
15KSub-Category
300 GBCapacity
SASInterface Type
Dual PortPorts
6GB/sSpeed

هارد سرور اچ پی – Hp Hdd

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت2 T،سرعت 7.2K(7200rpm) و 3.5 اینچی میباشد. 

PN: 507616-B21

 Part Number(s)
507616-B21Option Part#
508010-001Spare Part#
606228-002Assembly Part#
MB2000FAMYVModel#
MB2000FBZPNModel#
MB2000FCWDFModel#
 Specifications
Proliant HardDriveCategory
7.2KSub-Category
2 TCapacity
SASInterface Type
Dual PortPorts
6GB/sSpeed

هارد سرور اچ پی – Hp Hdd

 

هارد  SAS سرور HP دارای ظرفیت1T،سرعت 7.2K(7200rpm) و 3.5 اینچی میباشد. 

PN: 507614-B21

Part Number(s)
507614-B21Option Part#
508011-001Spare Part#
461134-003Assembly Part#
507613-001Assembly Part#
537786-001Assembly Part#
649327-001Assembly Part#
695507-001Assembly Part#
MB1000FAMYUModel#
MB1000FBZPLModel#
MB1000FCWDEModel#
ST31000424SSModel#
 Specifications
Proliant HardDriveCategory
7.2KSub-Category
1 TCapacity
SASInterface Type
Dual PortPorts
6GB/sSpeed

هارد سرور اچ پی – Hp Hdd

 

 

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت2 T،سرعت 7.2K(7200rpm) و 3.5 اینچی میباشد. 

PN: 507632-B21

 Part Number(s)
507632-B21Option Part#
507632-S21SmartBuy Part#
508040-001Spare Part#
507631-003Assembly Part#
584786-001Assembly Part#
638516-001Assembly Part#
649401-003Assembly Part#
694372-001Assembly Part#
695502-002Assembly Part#
695995-001Assembly Part#
MB2000EAMZFModel#
MB2000EAZNLModel#
MB2000EBZQCModel#
MB2000EBUCFModel#
MB2000ECVJFModel#
MB2000ECWCRModel#
MB2000ECWLPModel#
 Specifications
Proliant HardDriveCategory
7.2KSub-Category
2 TBCapacity
Serial ATA-300Interface Type
3GB/sSpeed

هارد سرور اچ پی – Hp Hdd

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت1T،سرعت 7.2K(7200rpm) و 3.5 اینچی میباشد.

 

PN: 454146-B21

Part Number(s)
454146-B21Option Part#
454273-001Spare Part#
583311-001Spare Part#
536648-001Alternate Spare Part#
482483-004Assembly Part#
507515-002Assembly Part#
507631-002Assembly Part#
649401-002Assembly Part#
684057-001Assembly Part#
GB1000EAFJLModel#
GB1000EAMYCModel#
MB1000EAMZEModel#
MB1000EBNCFModel#
MB1000EBZQBModel#
HUA722010CLA330Model#
Specifications
Proliant HardDriveCategory
SATASub-Category
1TBCapacity
Serial ATA-300Interface Type
3GBSpeed

 

 

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت 500GB ،سرعت 7.2K(7200rpm) و 3.5 اینچی میباشد.

PN: 458928-B21

Part Number(s)
458928-B21Option Part#
458928-S21SmartBuy Part#
459319-001Spare Part#
482483-002Assembly Part#
484429-002Assembly Part#
507631-001Assembly Part#
622598-002Assembly Part#
GB0500EAFJHModel#
GB0500EAFYLModel#
MB0500EAMZDModel#
MB0500EBNCRModel#
WD5003ABYXWestern Digital Model#
Specifications
Proliant HardDriveCategory
7.2KSub-Category
500GBCapacity
Serial ATA-300Interface Type
3GB/sSpeed

 

 

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت 250 GB،سرعت 7.2K(7200rpm) و 3.5 اینچی میباشد.

 

PN: 571230-B21

Part Number(s)
571230-B21Option Part#
571516-001Spare Part#
484429-001Assembly Part#
571227-002Assembly Part#
GB0250EAFYKModel#
VB0250EAVERModel#
Specifications
Proliant HardDriveCategory
7.2KSub-Category
250GBCapacity
Serial ATAInterface Type
3Gb/sSpeed

 

هارد  SATA سرور HP دارای ظرفیت 160 GB،سرعت 7.2K(7200rpm) و 3.5 اینچی میباشد. 

PN: 458945-B21

 Part Number(s)
458945-B21Option Part#
458945-S21SmartBuy Part#
483095-001Spare Part#
481177-001Assembly Part#
482481-001Assembly Part#
484429-003Assembly Part#
571227-001Assembly Part#
GB0160EAEZHModel#
GB0160EAFJEModel#
GB0160EAPRRModel#
VB0160EAVEQModel#
 Specifications
Proliant HardDriveCategory
7.2KSub-Category
160GBCapacity
Serial ATAInterface Type
3GB/sSpeed

 

 

برخی از مشتریان