امروزه داده های ایجاد شده توسط سازمان ها ،شرکت ها و افراد روز به روز در حال افزایش است .
با توجه به تکنولوژیهای نوین ، به دلیل تولید پراکنده و انبوه داده ها، تولید کنندگان این داده ها در کنترل و مدیریت آنها با مشکلاتی مواجه هستند.از این رو مراکز داده به صورت مجموعه ای متمرکز،یکپارچه وایمن و دارای فضای نگه داری ، طبقه بندی،پردازش و توزیع داده ها شکل گرفته است .
ایجاد مراکز داده از اولین اقدامات نهادهایی می باشد که جهت ایجاد کسب و کار مبتنی بر فناوری اطلاعات است بنا شده اند.
این مراکز شامل چند محیط تولید وفراوری اعم از(تجهیزات شبکه ،سوییچ ها،مسیریاب ها،سرورهای وب و…) هستند.
بنیان مراکز داده به دو صورت است:
1- مراکز داده ای که بر اساس سیاست های هر سازمان وظیفه سرویس دهی را بر عهده دارد.
2- مراکز داده ای که به جهت فراهم نمودن امکانات موردنیاز کسب و کارهای کوچک دیگر ایجاد شده اند.
مراکز دیگری نیز هستند که وظیفه آنها ایجاد سایت های پشتیبان برای سایر مراکز داده است.
رده بندی مراکز داده ها با توجه به مقیاس و ظرفیت:

 • شبکه های صنعتی
 • مراکز داده اینترنتی
 • مراکز داده فراسازمانی
 • مراکز داده محلی(local data centers)
 • شبکه های سازمانی،تجاری یا دانشگاهی
 • فراهم کننده های سرویس

مزایای مراکز داده ها شامل موارد ذیل است:

 • بهینه سازی استفاده از منابع
 • ارائه سرویس ها با بالاترین سطح دسترس پذیری
 • استاندارد بودن کلیه فعالیت های لازم
 • Troubleshooting در سطح سرویس و با کمترین ضریب خطا
 • متمرکز کردن کلیه ابزارها در جهت ارائه سرویس
 • فراهم بودن کلیه ابزارهای لازم جهت مدیریت مراکز داده

ساختار مراکز داده:

طراحی ، پیاده سازی و مدیریت مراکز داده در چهارلایه مورد بررسی قرار میگیرد که هدف اصلی آن تامین سرویس پایدار است.

 1. لایه فیزیکی:

این لایه شامل کلیه موارد زیرساخت مرکز داده از جمله سیستم سرمایشی،امنیت فیزیکی ،منابع تامین برق و انجام اقدامات Passive تجهیزات شبکه و…می باشد.

 1. لایه زیرساخت:

کلیه تجهیزات سخت افزاری جهت راه اندازی مراکز داده دراین لایه قرار می گیرد :
 
سرورها:
در هر سازمان سرورها با توجه به نوع سیاست و نوع سرویس دهی انتخاب می شود.
ارتباطات:
ارتباطات در مراکز داده شامل کلیه راه های ارتباطی سرورها،تجهیزات ذخیره سازی وسرویس گیرنده ها می باشد.
منابع ذخیره سازی:
تجهیزات ذخیره سازی را می توان با توجه به حجم کاری سازمان و سیاست های مدنظر ونوع کاربری و البته با آینده نگری در نظر گرفت که تا سطح Enterprise تجهیزات متنوعی را شامل می شود .

 1. لایه سرویس:

این لایه پایه مدیریت مرکز داده می باشد در این لایه کلیه تجهیزات و ابزارهای مدیریتی مرتبط با مدیریت مرکز داده قرارمی گیرد،استفاده از ابزارهای مناسب،متمرکز وهماهنگ یکی از ملزومات این لایه است .

 1. لایه مدیریت:

به مجموعه ای از استانداردهای تعریف شده و متدهایی اشاره می نماید که مدیران مراکز داده برای راهبری آن مورد استفاده قرار می دهند.
شرکت ساپرا با توجه به تکنولوژیهای روز و نیازمندیهای سازمانها قادر است با توجه به راهکارهای مناسب مراکز داده را در هرسطحی پیاده سازی نماید.
امروزه داده های ایجاد شده توسط سازمان ها ،شرکت ها و افراد روز به روز در حال افزایش است .
با توجه به تکنولوژیهای نوین ، به دلیل تولید پراکنده و انبوه داده ها، تولید کنندگان این داده ها در کنترل و مدیریت آنها با مشکلاتی مواجه هستند.از این رو مراکز داده به صورت مجموعه ای متمرکز،یکپارچه وایمن و دارای فضای نگه داری ، طبقه بندی،پردازش و توزیع داده ها شکل گرفته است .
ایجاد مراکز داده از اولین اقدامات نهادهایی می باشد که جهت ایجاد کسب و کار مبتنی بر فناوری اطلاعات است بنا شده اند.
این مراکز شامل چند محیط تولید وفراوری اعم از(تجهیزات شبکه ،سوییچ ها،مسیریاب ها،سرورهای وب و…) هستند.
بنیان مراکز داده به دو صورت است:
1- مراکز داده ای که بر اساس سیاست های هر سازمان وظیفه سرویس دهی را بر عهده دارد.
2- مراکز داده ای که به جهت فراهم نمودن امکانات موردنیاز کسب و کارهای کوچک دیگر ایجاد شده اند.
مراکز دیگری نیز هستند که وظیفه آنها ایجاد سایت های پشتیبان برای سایر مراکز داده است.
رده بندی مراکز داده ها با توجه به مقیاس و ظرفیت:

 • شبکه های صنعتی
 • مراکز داده اینترنتی
 • مراکز داده فراسازمانی
 • مراکز داده محلی(local data centers)
 • شبکه های سازمانی،تجاری یا دانشگاهی
 • فراهم کننده های سرویس

مزایای مراکز داده ها شامل موارد ذیل است:

 • بهینه سازی استفاده از منابع
 • ارائه سرویس ها با بالاترین سطح دسترس پذیری
 • استاندارد بودن کلیه فعالیت های لازم
 • Troubleshooting در سطح سرویس و با کمترین ضریب خطا
 • متمرکز کردن کلیه ابزارها در جهت ارائه سرویس
 • فراهم بودن کلیه ابزارهای لازم جهت مدیریت مراکز داده

ساختار مراکز داده:
 
طراحی ، پیاده سازی و مدیریت مراکز داده در چهارلایه مورد بررسی قرار میگیرد که هدف اصلی آن تامین سرویس پایدار است.

 1. لایه فیزیکی:

این لایه شامل کلیه موارد زیرساخت مرکز داده از جمله سیستم سرمایشی،امنیت فیزیکی ،منابع تامین برق و انجام اقدامات Passive تجهیزات شبکه و…می باشد.

 1. لایه زیرساخت:

کلیه تجهیزات سخت افزاری جهت راه اندازی مراکز داده دراین لایه قرار می گیرد :
 
سرورها:
در هر سازمان سرورها با توجه به نوع سیاست و نوع سرویس دهی انتخاب می شود.
ارتباطات:
ارتباطات در مراکز داده شامل کلیه راه های ارتباطی سرورها،تجهیزات ذخیره سازی وسرویس گیرنده ها می باشد.
منابع ذخیره سازی:
تجهیزات ذخیره سازی را می توان با توجه به حجم کاری سازمان و سیاست های مدنظر ونوع کاربری و البته با آینده نگری در نظر گرفت که تا سطح Enterprise تجهیزات متنوعی را شامل می شود .

 1. لایه سرویس:

این لایه پایه مدیریت مرکز داده می باشد در این لایه کلیه تجهیزات و ابزارهای مدیریتی مرتبط با مدیریت مرکز داده قرارمی گیرد،استفاده از ابزارهای مناسب،متمرکز وهماهنگ یکی از ملزومات این لایه است .

 1. لایه مدیریت:

به مجموعه ای از استانداردهای تعریف شده و متدهایی اشاره می نماید که مدیران مراکز داده برای راهبری آن مورد استفاده قرار می دهند.
شرکت ساپرا با توجه به تکنولوژیهای روز و نیازمندیهای سازمانها قادر است با توجه به راهکارهای مناسب مراکز داده را در هرسطحی پیاده سازی نماید.