فن و هیت سینک سرور نسل ۶ اچ پی

  فن و هیت سینک سرور DL180 Gen6     فن و هیت سینک سرور DL380 Gen6  

بیشتر

فن و هیت سینک سرور نسل ۷ اچ پی

  فن و هیت سینک سرور DL380 Gen7  

بیشتر

فن و هیت سینک سرور نسل ۸ اچ پی

  فن و هیت سینک سرور DL360 Gen8         فن و هیت سینک سرور DL380 Gen8  …

بیشتر

فن و هیت سینک سرور نسل ۹ اچ پی

  فن و هیت سینک سرور DL360 Gen9         فن و هیت سینک سرور DL380 Gen9  …

بیشتر

فن و هیت سینک سرور نسل ۱۰ اچ پی

  فن و هیت سینک سرور DL360 Gen10         فن و هیت سینک سرور DL380 Gen10  …

بیشتر

به صفحه نظرسنجی خدمات گارانتی ساپرا صنعت خوش آمدید

بیشتر

کارت رایزر سرور نسل ۹ اچ پی

رایزر کارت سرور DL380 Gen9  

بیشتر

کارت رایزر سرور نسل ۱۰ اچ پی

  رایزر کارت سرور DL360 Gen10           رایزر کارت سرور DL380 Gen10        …

بیشتر

کارت رایزر سرور نسل ۱۰ پلاس اچ پی

رایزر کارت سرور DL380 Gen10 Plus  

بیشتر

کارت رایزر سرور اچ پی (HPE ProLiant Server Riser Card)

کارت رایزر سرور HP G10 Plus کارت رایزر سرور HP G10 کارت رایزر سرور HP G9

بیشتر