قبل از معرفی و توسعه ماژول AAM، ماژول دیگری به نام WOM (WAN Optimization Manager) نیز وجود داشت که شرکت F5 این ماژول را اواخر سال 2014 میلادی EoS (End of Sale) نمود. بنابراین ماژول AAM از آن روز به عنوان جایگزین ماژول WOM محسوب میشود. هدف اصلی ماژول AAM، بهینهسازی و بالا بردن راندمان عملکرد سرویسها و زیرساخت شبکه به واسطه قابلیتهایی همچون Rate Class، Bandwidth Controller، HTTP Compression، WEB Acceleration و پیشتیبانی از HTTP/2، میباشد. استفاده از ماژول AAM در کنار سایر ماژولها مانند ماژول LTM, APM به خوبی پاسخگوی نیاز اکثر سازمانها در زمینه محدودسازی نرخ دسترسی به سرویسها خواهد بود. این ماژول اوایل سال 2020 میلادی EoSD (End of Software Development) شده است.