این ماژول به عنوان یک تجهیز WAF (Web Application Firewall)، امکان امن­ سازی ترافیک HTTP/HTTPS را به کمک دو هسته مرکزی شامل Correlation Engine و Anomaly Engine فراهم می­‌کند. با استفاده از ماژول ASM امکان تشخیص انواع مختلفی از HTTP Compliance Failure و Violationهای تحت پروتکل HTTP/HTTPS و همچنین مقابله با انواع مختلف BOTها و کنترل نرخ TPS (Transactions/Sec.) به ازای تک تک سرویس‌های وب سازمان فراهم خواهد شد.