این دوره به متخصصان شبکه کمک می کند تا درکی از عملکرد ماژول LTM بدست آورند و امکان استفاده از قابلیت های مربوط به BIG-IP LTM به صورت ابتدایی و پیشرفته بدست آورند .
مدت زمان دوره :24 ساعت
مدت زمان آزمون :90 دقیقه
تعداد سوالات : 100 سوال
نمره قبولی :750 از 1000
زبان آزمون : English, Chinese, Japanese
مواردی که قبل از شروع به یادگیری این دوره نیازمند می باشد به شرح ذیل می باشد:

 • OSI model encapsulation
 • Routing and switching
 • Ethernet and ARP
 • TCP/IP concepts
 • IP addressing and subnetting
 • NAT and private IP addressing
 • Default gateway
 • Network firewalls
 • LAN vs. WAN
 • Web application delivery
 • HTTP, HTTPS, FTP and SSH protocols
 • TLS/SSL

مدیران شبکه و امنیت
علاقه مندان به مباحث امنیتی

 • توانایی Backup گیری از تنظیمات تجهیز BIG-IP
 • قادر به انجام تنظیم Virtual Server،Pool،Monitor ،Profile وPersistence
 • مشخص نمودن اولویت بین سرورها به جهت ارسال ترافیک در Loadbalancing
 • مقایسه Node و Member در متد  Dynamic  مربوط به Loadbalancing
 • قادر به انجام تنطیمات به جهت محدودیت در تعداد اتصالات که ترافیک برروی آن ارسال می شود
 • تفاوت بین SSL،SIP،Universal و Destination Persistence و هرکدام از این موارد را به صورت کامل توصیف کنید.
 • پیکربندی انواع SNAT به جهت مسیریابی ترافیک
 • انجام تنظیمات HA
 • پیکربندی انواع مختلف Virtual Server
 • تنظیمات Vlan و Truking
 • تنظیمات مربوط به SNMP

تغییر رفتار ترافیک با پروفایل(مانند: TCP،گزینه های پیشرفته HTTP،Caching،Compression و پروفایل OneConnect)
علاقه مندان عزیز میتوانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با کارشناسان مجموعه تماس حاصل نمایند .