با توجه به اهمیت ویژه سرویس‌ها در برخی از سازمان‌ها، در دسترس بودن سرویس‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است و در صورت از مدار خارج شدن سرویس سازمان، ممکن است از لحاظ مالی و جنبه اعتبار لطمه بزرگی به آن شرکت یا سازمان وارد شود. از همین‌رو تجهیز FortiADC یکی از آن دسته از تجهیزاتی است که هم از جنبه امنیتی می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند و هم از جبنه کارایی سرورهایی که سرویس‌های آن سازمان بر روی آن قرار گرفته است. تجهیز FortiADC می‌تواند با استفاده از تکنیک‌های مختلف با توجه به شرایط هر سرویس و پیکربندی‌های انجام‌شده، بار را به سمت سرورها توزیع کند. از دیگر ویژگی‌های پر کاربرد این تجهیز می‌توان به عمل Offloading بر روی SSL/TLS اشاره کرد به‌طوری‌که بار پردازشی Offloading را از سرورها برداشته و خود تجهیز این وظیفه را انجام می‌دهد. تجهیز FortiADC نیز می‌تواند به‌عنوان یک Web Application Firewall در لایه سرویس به فعالیت بپردازد و از سوی دیگر نقش یک Link Load Balancer را به عهده گیرد. و یکی دیگر ویژگی‌های کاربردی این تجهیز توزیع ترافیک به سمت سرورها با توجه به موقعیت جغرافیایی هر سرور است.

  • Comprehensive server load balancing
  • Hardware-based SSL Offloading, Forward Proxy, and Visibility
  • Web Application Firewall with Integrated vulnerability scanner
  • Included Link Load Balancing and WAN Optimization
  • Included Global Server Load Balancing