امروزه اهمیت نگهداری Log‌ها جزئی جدا نشدنی از سیاست امنیتی هر سازمان به شمار می‌آید، به‌طوری‌که هر سازمانی سیاست منحصر به‌فرد خود را دارد که این سیاست شامل مدت زمان نگه‌داری Log، نوع Log و محل نگهداری آن می شود. تجهیز FortiAnalyzer یکی دیگر از محصولات منحصر به‌فرد و محبوب سازمان‌هایی که از تجهیزات Fortinet استفاده می‌کنند، محسوب می‌شود. تجهیز فورتی‌آنالایز با توجه به مدل‌های مختلف می‌تواند در هر سازمانی با هر مقیاسی مورد استفاده قرار گیرد و مدیریت و ذخیره Log‌ها را در برگیرد. اما ویژگی این تجهیز به همین‌جا ختم نشده و ویژگی دیگری را تحت نام Analyzer  Log در جهت تحلیل Log در خود جای داده است که یک شمای گرافیکی از نتایج تحلیل‌ها را در اختیار متخصصان امنیت شبکه قرار می‌دهد به‌عنوان مثال امکان دسته‌بندی Log‌ها به‌صورت Top 10 attack و Top 10 Application و … وجود دارد.از دیگر ویژگی این تجهیزات می‌توان، قابلیت گزارش‌گیری از رویداد‌های مختلف در شبکه را عنوان کرد که این ویژگی امکان ارائه گزارشات را به‌صورت Customize فراهم می‌کند.
از مهم‌ترین ویژگی تجهیز فورتی‌آنالایزر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • Scalable Log Management (Fortinet Devices & Third-party syslog)
  • Advanced Threat Detection & Correlation(SOC)
  • Automated Workflows & Compliance Reporting
  • Multi-tenancy and administrative domains (ADOMs)
  • Security Fabric Analytics(IOC)