تجهیز FortiManager یکی دیگر از تجهیزات کاربردی است که در شبکه‌های بزرگی که از تعداد زیادی تجهیز FortiGate برخودار هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد، به‌طوری‌که می‌توان تعداد زیادی تجهیز فورتی‌گیت را با توجه به مدل، تجهیز FortiManager اضافه و مدیریت کرد که این مدیریت می‌تواند در غالب بررسی وضعیت تجهیزات register شده باشد، می‌تواند مدیریت کردن آپدیت‌های سیگنچرهای امنیتی تجهیزات فورتی‌گیت باشد و یا مدیریت کردن Policy Rule‌های سازمان باشد. یکی از قابلیت‌های این تجهیز در اختیار گرفتن نقش تجهیز FortiAnalyzer است، به این معنی که شما لایسنس تجهیز FortiAnalyzer را خریداری می‌کنید، بر روی تجهیز FortiManager قرار می‌دهید و بعد از فعال‌سازی لایسنس از ویژگی‌های تجهیز FortiAnalyzer در کنار تجهیز FortiManager نیز بهره‌مند خواهید شد.

از مهم‌ترین ویژگی تجهیز فورتی‌منیجر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • Single Console Management
  • Centralized policy Management
  • Secure SD-WAN Provisioning and Monitoring
  • Multi-tenancy and administrative domains (ADOMs)
  • Security Automation (REST, API, Script, …)
  • Zero-touch provisioning
  • Centralize Update Signature