دوره آموزشی فورتی نت

بررسی دوره آموزشی فورتی نت – Fortinet

با توجه به تاریخچه محصولات امنیتی و استفاده از ابزارها و سخت افزارهای مختلف در ایمن سازی سرویس های سازمانی، شرکت فورتی نت Fortinet اولین UTMرا با نام تجاری فورتی گیتFortiGate در سال 2002 تولید وارائه کرد.تجهیزات امنیتی دیگری توسط کمپانی فورتی نت ارائه گردیده است ،اعم از فورتی آنالایزر،فورتی وب ،فورتی دی بی وچندین تجهیز دیگر که کلیه این تجهیزات امنیتی با توجه به سیکل کاری وسیاست های هر سازمان قابل استفاده می باشند.
بر مبنای سیاست های جدید کمپانی Fortinet، Course دوره های آموزشی فورتی نت بر مبنای هشت مرحله طبق هرم ذیل انجام میگردد.

Technical Training Courses

که در ادامه به معرفی مراحل هرم آموزشی پرداخته وموارد موردبحث در هر مرحله ذکرمیگردد. 

NSE1: Network Security Technology Foundations
• Module 0 – Introduction to Network Security
• Module 1 – Data Center Firewall
• Module 2 – Next Generation Firewall
• Module 3 – Unified Threat Management
• Module 4 – Application Security
• Module 5 – Management and Analytics
• Module 6 – Fortinet Corporate Overview

که موضوعات مشروحه در NSE1به مقدمه ای بر امنیت شبکه ،فایروال مرکز داده ،نسل های بعدی فایروال، مدیریت متحد تهدیدها،مدیریت تجزیه وتحلیل می پردازد.

NSE2: FortiGate Network Security Solutions
• Module 1- FortiGate Overview
• Module 2 – Enterprise Next Generation Firewall
• Module 3 – Data Center Firewall
• Module 4 – Distributed Enterprise / SMB
• Module 5 – Cloud and SDN
• Module 6 – Threat Landscape
• Module 7 – Carrier MSSP
• Module 8 – Management Analytics
• Module 9 – Competitive Overview

که موضوعات مشروحه درNSE2 به بررسی اجمالی فورتی گیت،فایروال های نسل بعدی شرکت ،چشم انداز شرکت، تهدیدها،مدیریت تجزیه و تحلیل ترافیک،بررسی اجمالی رقابتی بین شرکت ها می پردازد.

NSE3: Advanced Network Security Solutions
• Module 1 – Web Application Firewall
• Module 2 – Secure eMail Gateway
• Module 3 – DdoS Protection
• Module 4 – Advanced Threat Protection
• Module 5 – Wireless
• Module 6 – ADC
• Module 7 – Identity
• Module 8 – Client
• Module 9 – Voice

که موضوعات مشروحه در NSE3 به امنیت برنامه های تحت وب،گذرگاه امنیتی ایمیل،حفاظت در مقابل حملات DOS ،حفاظت در مقابل حملات پیشرفته ،هویت و…می پردازد.

NSE4: Network Security Configuration & Administration – FortiGate – FortiGate Security Systems I:
• Module 1 Introduction to Fortinet UTM
• Module 2 Logging and Monitoring
• Module 3 Firewall Policies
• Module 4 Firewall Authentication
• Module 5 SSL VPN
• Module 6 Basic IPsec VPN
• Module 7 Antivirus
• Module 8 Explicit Proxy
• Module 9 Web Filtering
• Module 10 Application Control
که موضوعات مشروحه در NSE4 شامل معرفی UTM شرکت فورتی نت ،ورود به سیستم و نظارت ،سیاست های فایروال،فایروال احراز هویت ،SSL VPN آموزش اولیه IPSEC VPN ،آنتی ویروس ،پروکسی،وب سایت فیلترینگ،کنترل برنامه می باشد.
لازم به ذکر است گذراندن مرحله FortiGate Security Systems I معادل دوره آموزشی FCNSA می باشد،کلیه علاقه مندان به شرکت در این مرحله می بایست آشنایی با پیش نیازها که شامل مراحل NSE1تا NSE3 را می باشد دارا باشند.

FortiGate Security Systems II –
• Module 11 Routing
• Module 12 Virtual Networking
• Module 13 Transparent Mode
• Module 14 High Availability
• Module 15 Advanced IPsec VPN
• Module 16 IPS
• Module 17 FSSO
• Module 18 Certificate Operations
• Module 19 DLP
• Module 20 Diagnostics
• Module 21 Hardware Acceleration
• Module 22 IPv6

گذراندن دوره FortiGate Security SystemsII بر مبنای سرفصل های جدید معادل دوره FCNSP می باشد.
که به مسیریابی ،شبکه های مجازی،در دسترس پذیری،حالت پیشرفته VPN IPSEC ،IPS،FSSO،DLP،امکان عیب شناسی،شتاب سخت افزاری،IPV6 …مورد بحث قرار می دهد.
و از مرحله NSE5 تاNSE8 که به مدیریت امنیت شبکه،تجزیه وتحلیل،امنیت پیشرفته محصولات ،نرم افزار کنترل کلاسFortiADC،امنیت تشخیص و عیب یابی می پردازد.
-در هرم آموزشی ارائه شده فردی که موفق به گذراندن مراحل آموزشی طبق چارت رسمی کمپانی فورتی نت گردیده است و پس از سپری نمودن مرحله NSE8به عنوان کارشناس امنیت شبکه از طرف کمپانی فورتی نت معرفی می گردد.