این ماژول در کنار ماژول ASM و یا AWAF، امکان پیاده‌سازی مفهوم رمزنگاری مقدار پارامترهای مختلف (Parameters) بصورت بلادرنگ و در سطح لایه کاربرد (Real-time App-layer Encryption) را فراهم خواهد نمود. به واسطه استفاده از ماژول FPS و پیکربندی DataSafe Profile، امکان تمایز قائل شدن بین برخی از پارامترهای حساس و مهم سامانههای تحت وب و اعمال قابلیت مخفیسازی نام و محتوای پارامترهای مذکور (Obfuscation)، به ازای سرویسهای مختلف فراهم خواهد شد. استفاده از این ماژول برای امنسازی سرویسهای مورد استفاده در حوزه Finance به شدت توصیه شده و با پیکربندی صحیح این ماژول، عملا امکان Encryption/Decryption در سطح لایه 7 و قبل از لایه SSL/TLS فراهم شده و این راهکار به عنوان یکی از مناسبترین و بهینهترین تکنیکهای امنسازی جهت مقابله با انواع مختلفی از BOTها (مخصوصا BOTهای نسل 3 و 4) و بطور کلی گستره وسیعی از Malwareها بر روی سیستم کاربر نهایی (Client) پیشنهاد می‌شود.