هدف اصلی ماژول LC، مدیریت ساده‌تر Linkهای مختلف در لبه در مرکز داده به ISPهای مختلف است. این ماژول به خوبی امکان نظارت، مدیریت و انتخاب بهترین Link در هر لحظه جهت مدیریت ترافیک ورودی/خروجی را فراهم می‌نماید. همچنین، با استفاده از ماژول LC امکان اعمال اولویت و بهینه‌سازی جریان‌های ترافیک مختلف تحت Policy سازمان وجود دارد. لذا تمرکز اصلی ماژول LC، انتخاب مناسب‌ترین، ارزان‌ترین و به طورکلی بهترین ISP در هر لحظه و با توجه به شرایط مرکز داده و حجم ترافیک مربوطه است. این ماژول اوایل سال 2020 میلادی EoTS (End of Technical Support) شده است.