این ماژول امکان بهینه ­سازی و مدیریت ترافیک و همچنین توزیع عادلانه و بهینه جریان ترافیک سرویس­ های مختلف را به واسطه 19 تکنیک Load-balancing مختلف فراهم می­کند. ماژول LTM علاوه بر کنترل روال­ های Health Check در لایه ­های مختلف، امکان اعمال تغییرات در Profile لایه ­های مختلف از Stack Protocol و همچنین امکان انجام SSL Off-loading بصورت One-way وTwo-way  را به خوبی فراهم می­کند.