موضوع امنیت شبکه های کامپیوتری ، امنیت ابر ، امنیت Big Data و امنیت اطلاعات و ارتباطات سایبری امروزه یکی از مهمتریت زمینه های تخصصی است که تعداد زیادی از تولید کنندگان محصولات امنتی محور و سازمان های آموزشی در این زمینه را به سمت اعطای مدارک تخصصی سوق داده است. همین موضوع باعث شده است تا به افراد حرفه ای در زمینه IT این امکان داده شود تا دانش و مهارت های خودشان را در استانداردها و پایه های امنیت، محک بزنند. موسسه (Computing Technology Industry Association (CompTIA، خود را به عنوان یک سازمان پیشرو در زمینه آموزش و ترویج استاندارد ها و در دو حوزه فناورانه و امنیت قرار داده است.
مدارک CompTIA بخوبی در مجامع IT و بخصوص به عنوان اعتباری برای استخدام شوندگان حوزه آی تی و امنیت توانسته است خود را مطرح کند.
MicrosoftT Cisco Novell IBM SANS Ec.Councilو دیگر شرکت های و سازمان های آموزشی پیشرو و صاحب سبک در زمینه IT و امنیت وابسته آن این اجازه را دادند تا از مدارک CompTIA در برخی از برنامه های مدارکشان به عنوان انتخاب و یا جایگزینی برای یکی از امتحانات استفاده شود.
مدت زمان امتحان : 90 دقیقه
تعداد سوالات : 90 عدد
فرمت سوالات : جواب های چند گزینه ای و سوالات پیشرفته همراه با نوآوری
امتیاز قبولی :حداقل کسب امتیاز 700 از 1000
آشنايی کافی با مباحث شبکه در حد پایه دوره های مايکروسافت و سیسکو .
از آنجا که اين دوره خود پيشنياز ساير دوره های امنيت شبکه و امنیت اطلاعات و ارتباطات دفاعی و نفوذی می باشد،نياز به پيشنياز تخصصی خاصی در زمينه امنيت نداشته و بهترين نقطه شروع برای ورود به عرصه مدارک تخصصی امنيت محورمی باشد.