راهکارهای سیسکو

شرکت سیسکو با ارائه راهکارهای متفاوت در خصوص امنیت توانسته در جدول گارتنر همیشه در رتبه های اول تا سوم قرار بگیرد . در لایه Access شبکه ، از پلتفرم ISE به منظور AAA استفاده میشود که خود این پلتقرم دارای قابلیت های بسیاری برای Wired و Wieless می باشد . من جمله قابلیت های Dot1x ، Guest and Sponsor , Poature Assesment , Trust sec و … که می تواند امنیت ما را در این لایه تکمیل کند .به منظور امنیت در لایه های بالاتر از NGFW های خود استفاده میکند که شامل پلتقرم های سری Firepower می باشد که بر اساس نیازمندی های سازمان ها به رده های 1000,2100,4100,9300 تقسیم بندی می شوند . در این فایروال ها قابلیت های Security intelligent , NGIPS , SSL Decryption و بسیاری از قابلیت های دیگر به منظور Threat Defense قرار داده شده است . به منظور امنیت در خصوص email از پلتفرم قدرتمند Email Security Appliance استفاده می کند که با قابلیت های بسیار زیادی در خصوص امنیت می تواند از بسیاری از حملات و phishing attack ها به سمت mail server جلوگیری میکند. از دیگر پلتفرم های سیسکو محصول Stealhwatch می باشد که میتواند ترافیک شبکه را جمع آوری و یک Base line از مجموع ترافیک ها شبکه بدست آورد و بر اساس Base line بدست آمده ترافیک را دسته بندی کند و اگر ترافیکی خارج از حالت Normal بر اساس Base line بدست امده رفتار کند آن را با استفاده از پلتفرم ISE در حالت قرنطینه نگهدار دارد و نوع Attack را به مدیر امنیت سازمان اطلاع دهد.