02176871880

تماس با ما

ایمیل آدرس

sg@sapras.co.ir

Blog

افزایش سرعت رایانه های کوانتومی IBM

کمپانی IBM به ‌تازگی راهی برای ترکیب با یک محیط اجرای برنامه جدید (Qiskit) پیدا کردند که به کمک آن محاسبات کوانتومی برای انجام وظایف تکراری با سرعت 100 برابر انجام می‌شود. با شیوه محاسباتی جدید، محاسباتی که تا پیش از آن ممکن بود تا چندین ماه طول بکشد در طی چند ساعت انجام شود.

رایانه‌های کوانتومی IBM

چگونگی ایجاد تحول در رایانه‌های کوانتومی IBM

امکان اجرای مدارها و وظایف بیش‌تر با سرعت بسیار بالاتری توسط شیوه Qiskit فراهم می‌شود و ذخیره‌‌سازی برنامه‌های کوانتومی برای اجرا از سوی سایر کاربران انجام می‌شود. توسط این برنامه، برنامه‌هایی به سخت‌افزارهای معمولی قرارگرفته در کنار ماشین‌های کوانتومی، بارگذاری می‌شود. طراحی این شیوه به منظور کاهش تأخیر بین رایانه کاربر و تراشه کوانتوم صورت گرفته است.

پردازش کوانتومی

کمپانی IBM معتقد است که سیستم‌های کوانتومی قادرند سطح گسترده‌تری از وظایف و مدارها را کنترل کنند و بنابراین گستره وسیعی از چالش‌های محاسباتی تا سال 2022 با Qiskit رفع خواهد شد. به کمک سیستم‌های جدید کنترل و کتابخانه‌ها در سال 2023، IBM به هدف خود دست می‌یابد.

البته IBM‌می‌داند که برای تحقق این رویا، می‌بایست مسیری طولانی طی کند. به تعبیر این کمپانی، برای درک قابلیت‌های این تکنولوژی، کوانتوم فعلی به اولی رایانه‌ها تشبیه شده است. به این معنی که برنامه‌نویسی به صورت دستی در حجم زیادی نیاز داشتند و برای به انجام رساندن بارهای کاری که در حال حاضر اهمیتی ندارند، زمان و انرژی زیادی صرف می‌شده است. ایده‌آل این رویا این است که Qiskit و سخت‌افزارهای بهینه شده کمپانی IBM روزی در نهایت این امکان را فراهم سازد که همه بر حسب کاربری موردنیاز خود، قادر باشند محاسبات کوانتومی را به کار ببندند.

مشاوره رایگان
سبد خرید فروشگاه بستن